Bộ GD&ĐT đề nghị kiểm tra tất cả trung tâm ngoại ngữ, tin học

.

Theo đó, nhằm tăng cường quản lí hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học và trung tâm bồi dưỡng ngắn hạn, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể về hoạt động của các trung tâm đang hoạt động trên địa bàn hoặc phạm vi quản lí. Phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về thành lập, cấp phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các trung tâm và có biện pháp xử lí kiên quyết những hiện tượng vi phạm các quy định hiện hành.


Ngoài ra, Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin về danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học cả công lập, tư thục, có vốn đề tư nước ngoài, trung tâm bồi dưỡng ngắn hạn được cấp phép hoạt động. Trong đó, phải ghi rõ ràng các thông tin như điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập, thời gian, địa điểm được cấp phép, công khai thông tin về danh sách học viên được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Thông tin phải được cập nhật thường xuyên.

Ngọc Anh
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn