Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

.

Theo đó, dự thảo đề xuất quy định giám đốc và phó giám đốc trung tâm phải có nhân thân tốt; có năng lực quản lí; đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ, tin học; đã hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong nước hoặc quốc tế ít nhất 3 năm... Nhiệm kì giám đốc là 5 năm. Trong quy chế năm 2011, chức danh phó giám đốc có thể tốt nghiệp cao đẳng.

Giáo viên trung tâm, nếu là người Việt Nam dạy tin học, cần có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên hoặc bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.Giáo viên Việt Nam dạy ngoại ngữ phải tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương) trở lên; hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 4 trở lên.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung giáo viên là nước ngoài giảng dạy ở trung tâm ngoại ngữ, tin học, văn bản năm 2011 không đề cập. Cụ thể, những người này cần có bằng đại học trở lên và chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ, tin học.

Đáng chú ý, chương về điều kiện, thẩm quyền thành lập, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học với các quy định, hướng dẫn thủ tục ở quy chế 2011 bị bỏ hoàn toàn trong dự thảo mới. Văn bản đang xin ý kiến ngoài ra còn bỏ quy định về tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/giáo viên/ca học. Nội dung này được chuyển thành "mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng".

Về chương trình, tài liệu dạy học, dự thảo quy định sử dụng các chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành hoặc lựa chọn chương trình của các trường đại học trong nước và quốc tế hoặc biên soạn chương trình theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định hiện hành phù hợp với điều kiện của học viên và khả năng đáp ứng của trung tâm.

Khi sử dụng tài liệu của nước ngoài, tài liệu dịch và biên soạn lại, tài liệu tự biên soạn, trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm báo cáo sở GD&ĐT.

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học được lấy ý kiến đến hết ngày 27/6.

Ngọc Anh
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn