Hải Phòng: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học

.
 Học sinh bị giáo viên bắt uống nước vắt giẻ lau bảng

Trước tình hình trên, ngày 11/4, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số 1826/UBND-VX yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các sở ngành liên quan và các cơ sở giáo dục thực hiện tốt một số nội dung nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tổ chức quán triệt và kiểm tra việc thực hiện thường xuyên Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. 

 

Đồng thời, UBND thành phố cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho nhà giáo và học sinh trong các cơ sở giáo dục; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân gây mất an ninh, an toàn trường học và công bố công khai kết quả xử lý.


Cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các trường cần thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường. Rà soát cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kiên quyết loại bỏ các công trình không đảm bảo chất lượng, không an toàn đối với học sinh và nhà giáo. 

 

Ngoài ra, UBND thành phố còn yêu cầu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra việc mất an ninh, an toàn trường học.


Lưu Trang
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn