Sở GD&ĐT Hải Phòng cần xử lý nghiêm hai trường hợp vắng mặt trong giờ làm việc

.
Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra đột xuất tại bộ phận Một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ tại các Sở: Khoa học và Công nghệ; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội. Cùng đi có đại diện Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông.


Khi đồng chí Phó Chủ tịch kiểm tra tại phòng nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT thì 2 trường hợp không có mặt tại thời điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch yêu cầu lãnh đạo Sở GD&ĐT xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


Đồng thời, Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam cũng chỉ đạo, quán triệt chấp hành nghiêm túc các quy định về thời gian làm việc, kỷ luật, kỷ cương công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.


Ngoài ra, trong buổi kiểm tra, các Sở bị kiểm tra đều có cán bộ trực tại bộ phận “Một cửa” để tiếp nhận và trả kết quả thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính của công dân và doanh nghiệp.


Tại các Phòng nghiệp vụ thuộc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, các cán bộ, công chức đều có mặt, làm việc đầy đủ theo phân công công tác.


Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam đã ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của các cán bộ, công chức tại các đơn vị này; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì tốt tác phong nghiêm túc trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ cương công vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp thông qua việc thực thi công vụ tại từng vị trí công tác.

Lưu Trang
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn