Chi tiết phổ điểm từng môn thi trong kỳ thi quốc gia 2018

.

Chi tiết phổ điểm từng môn thi/ bài thi trong kỳ thi quốc gia 2018, xem tại đây. 

Chi tiết phổ điểm của các thí sinh đăng ký xét tuyển, xem tại đây. 

Nguồn: giaoduc.net.vn