Danh sách thí sinh có điểm thi quốc gia 2018 cao nhất cả nước

.

Cụ thể, danh sách những thí sinh có điểm thi cao nhất trong kỳ thi quốc gia 2018 được cập nhật đến thời điểm hiện tại (trưa 11/7) như sau:

Nguồn: giaoduc.net.vn