Tòa tuyên trục xuất Nguyen Wiliam Anh

Tòa tuyên trục xuất Nguyen Wiliam Anh

Hành vi tuần hành, gây rối của Nguyen Wiliam Anh đã gây cản trở giao thông khiến nhiều tuyến xe buýt phải dừng hoạt động và nhiều người bị trễ chuyến bay.