Chuyên nghiệp là một... động từ?

Chuyên nghiệp là một... động từ?

Có cơ hội trải nghiệm lĩnh vực quản lý nhân sự ở nhiều tập đoàn, công ty lớn, ông Nguyễn Lê Hải Đăng - Giám đốc đào tạo kiêm Cố ...